Κ.ΑΛ.Ο EXPO 2017

Βίντεο

Επισκόπηση

Το 2017 η Cinergies Co-Op κάλυψε και δημιούργησε ένα mini-doc για την πρώτη έκθεση της Κοινωνικής Οικονομίας που πραγματοποιήθηκε το 2017 στην Αθήνα με σκοπό την παρουσίαση στο κοινό του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Σε Βάθος

Με τον όρο Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες προσώπων και οντοτήτων στο πεδίο της παραγωγής, συναλλαγών και κατανάλωσης με σκοπό τη συμβολή σε συλλογικές και κοινωνικές ανάγκες.

Πάνω από 150 οντότητες κοινωνικής οικονομίας συμμετείχαν στο Expo παρουσιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Συντελεστές

Θωμάς Γκίνης

Εικονολήπτης

Κώστας Μαυριάς

Έρευνα - Σχεδιασμός παραγωγής

Ιωάννης Κουτουζής

Εικονολήπτης - Επεξεργασία - Logistics

Αντώνης Βασιλάκος

Ηχοληψία - Sound design - ανάπτυξη ιστοσελίδας - Χειριστής Drone