Η Cinergies αποτελεί μέρος ενός αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας , του οποίου στόχος είναι η παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για την υποστήριξη της προόδου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και των εναλλακτικών εγχειρημάτων βιωσιμότητας.

Ο στόχος μας

Η Cinergies είναι ένας ελληνικός κοινωνικός συνεταιρισμός (5 ιδρυτικά ενεργά μέλη) που ιδρύθηκε στα μέσα του 2016 και σκοπός του είναι να δημιουργήσει και να υποστηρίξει εναλλακτικές αφηγήσεις για την προώθηση δίκαιων και βιώσιμων διαδρομών.

Ο συνεταιρισμός ειδικεύεται στην παραγωγή ντοκιμαντέρ trans-media και εξερευνά νέα μέσα για την κάλυψη εκδηλώσεων. Ο σκοπός είναι να μοιράζεται τις σημαντικές ιστορίες της εποχής μας, ενσωματώνοντας ήχο / βίντεο / φωτογραφία στην έρευνα και την αφήγηση.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Research and storytelling

Έρευνα , σε ικανότητα εξιστόρησης και οργανωτική επάρκεια, που συμβάλλουν στον σχεδιασμό-παρουσίαση κάθε ιστορίας απο σεβασμό , σε σεβασμό , σε συνδυασμό με ευελιξία προσαρμογής σε κάθε προϋπολογισμό.

Post production

Μοντάζ με μια παθιασμένη ομάδα σε ένα εξαιρετικά εξοπλισμένο στούντιο, με δυνατότητα παρακολούθησης-αξιολόγησης του παραγόμενου υλικού, εξ’ αποστάσεως.

Production

Κινηματογράφηση με ένα έμπειρο συνεργείο και χρήση εξελιγμένων κινηματογραφικών εργαλείων, ώστε η οπτικοποίηση της εκάστοτε αφήγησης να παραμένει απόλυτα πιστή στο κεντρικό μήνυμα κάθε ιστορίας.

Transmedia Distribution

Διανομή του τελικού υλικού με καινοτόμους τρόπους, ενσωμάτωση ήχου, εικόνας, φωτογραφιών και διαδραστικών στοιχείων.